TienGiangS 1.7.8 MOD Premium Cracked

TienGiangS 1.7.8 MOD Premium Cracked

App Information of TienGiangS

App Name TienGiangS
Genre Apps, Social
Size85M
Latest Version1.7.2
Get it On Google Play
UpdateJanuary 11, 2022
Package Namevn.vnpt.digo.citizens
Rating
Installs50,000+

Description of TienGiangS 1.7.8 MOD Premium Cracked Download

Ứng dụng cho phép người dân tra cứu các tiện ích cơ bản như: Thủ tục hành chính, quan trắc môi trường, đất đai, camera… Ngoài ra, người dân có thể tạo phản ánh trên ứng dụng cho chính quyền xử lý và theo dõi tiến độ cũng như hiệu quả công việc của chính quyền.

Lưu ý: Ứng dụng cung cấp cho mọi người tin tức về các dịch vụ công trực tuyến. Ứng dụng không đại diện cho chính phủ hoặc bất kỳ tổ chức chính trị nào.
The application allows people to look up basic utilities such as administrative procedures, environmental monitoring, land, cameras … In addition, people can create a reflection on the application for the authorities to handle. and monitoring the government’s progress and work performance.

Note: The app provides people with news about online public services. Application does not represent the government or any political organization.
– Thêm mới chức năng: Chăm sóc F0 tại nhà

Mod info:

  • TienGiangS (Premium Cracked)
  • MOD ID: vn.vnpt.digo.citizens

Leave a Reply

Your email address will not be published.